Dla klienta indywidualnego

UBEZPIECZENIA
INDYWIDUALNE

NIE CZEKAJ NA LOS – weź odpowiedzialność za swoją rodzinę !

Nie tylko firmy mogą się dobrze zabezpieczyć. Także my, niosący odpowiedzialność za nasze rodziny i finanse powinniśmy zabezpieczyć się na wypadek śmierci, kalectwa, niezdolności do pracy czy też uszczerbków spowodowanych wypadkami. Jako, że państwo polskie z ZUS’em na czele nie do końca jest w stanie zaopiekować się naszymi rodzinami i nami w takich sytuacjach (pomimo opłacanych regularnie składek) powinniśmy sami o siebie zadbać ! – pomożemy Państwu w doborze najlepszych rozwiązań.

Ponadto możemy zabezpieczyć swój dom / mieszkanie od zdarzeń losowych, spalenia czy też kradzieży, a także ubezpieczyć się w podróży za granicę. A emerytura ? – w mediach wszędzie trąbią o niskich emeryturach, lecz mało kto coś z tym robi – tu nie wolno czekać. Już dziś rozpocznij z nami swój indywidualny plan emerytalny! – SPRAWDŹ NAS !

UBEZPIECZENIA
na życie i zdrowie

To dziwne, że tak pieczołowicie ubezpieczamy swój samochód, a nie ubezpieczamy siebie i jak to zwykle bywa odkładamy tę decyzję na później. Pamiętajmy, że ubezpieczenie na życie nie jest po to abyśmy to my mogli żyć, lecz po to aby ktoś mógł żyć gdy nas zabraknie!

Zadajmy sobie już dzisiaj pytanie: Co by się stało z moją rodziną, gdybym jutro umarł? Jak moja żona i dzieci poradzą sobie z kredytem hipotecznym, jeśli mnie zabraknie? Już dziś podejmij decyzję – zabezpiecz swoich bliskich! Przedmiotem ubezpieczenia jest Twoje życie i zdrowie. Zakres ubezpieczenia obejmuje śmierć z dowolnej przyczyny, a także trwałe i całkowite inwalidztwo, niezdolność do pracy, uszczerbek na zdrowiu, kalectwo czy też poważne zachorowania. Ubezpieczenie na życie pozwala na skuteczne zabezpieczenie najbliższych na wypadek Twojej śmierci, a także może stanowić zabezpieczenie kredytu na kupno mieszkania, domu lub na inny cel.

UBEZPIECZENIA
OC w życiu prywatnym

Ubezpieczenie adresowane jest do ubezpieczonego będącego osobą fizyczną. Obowiązuje tu bardzo szeroka definicja ubezpieczonego, przez którego rozumiemy osobę fizyczną, której odpowiedzialność cywilna objęta jest ochroną ubezpieczeniową (ubezpieczający będący osobą fizyczną, który zawarł umowę ubezpieczenia na własny rachunek albo osoba fizyczna, na rachunek której została zawarta umowa ubezpieczenia) oraz osoby bliskie ubezpieczonemu, o ile pozostają z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.

Korzyści – Ubezpieczenie zapewnia:

  • ochronę ubezpieczeniową w zakresie odpowiedzialności cywilnej związanej z czynnościami życia prywatnego,
  • poczucie bezpieczeństwa; w przypadku wyrządzenia osobie trzeciej szkody, do której naprawienia jest zobowiązany ubezpieczony, zakład ubezpieczeń wypłaci osobie trzeciej należne odszkodowanie,
  • świadomość minimalizacji ryzyka, związanego z życiem prywatnym i mieniem wykorzystywanym w życiu prywatnym,
  • możliwość wyboru zakresu ochrony ubezpieczeniowej i dostosowanie do indywidualnych potrzeb Klienta, ze względu na szeroki katalog klauzul dodatkowych,
  • ratalny schemat płatności, pozwalający dopasować płatności składki do oczekiwań Klienta, obniżkę składki za bezszkodową kontynuację ubezpieczenia,
  • sprawną i rzetelną obsługę, zarówno na etapie zawierania umowy ubezpieczenia, jak również w przypadku zaistnienia szkody.

UBEZPIECZENIA
turystyczne

Wyjeżdżając na wycieczkę zadbaj, aby nic nie popsuło Ci planów. Ubezpiecz się od następstw nieszczęśliwych wypadków. Jeśli wybierasz się za granicę, oprócz ubezpieczenia NNW należy wykupić ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą.

Jeśli wybierasz się na narty, warto ubezpieczyć też odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym, gdyż narciarze często są sprawcami wypadków na stokach. Obecnie polskie ubezpieczenie zdrowotne, które posiadamy w NFZ nie uprawnia do pełnej opieki zdrowotnej za granicą, lecz jedynie do podstawowych świadczeń. Na wyjazdy za granicę: – ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków – kosztów leczenia za granicą – odpowiedzialności cywilnej

UBEZPIECZENIA
majątkowe

Własny dom lub mieszkanie to bardzo często dobytek całego życia. Włamanie lub pożar mogą go nas pozbawić w krótkim czasie. Dlatego lepiej pomyśleć o ubezpieczeniu z wyprzedzeniem, żeby nie być – jak to Polak – mądrym po szkodzie.

Nieruchomość można ubezpieczyć od zdarzeń losowych czyli m. in. od: pożaru, powodzi, zalania, huraganu, uderzenia pioruna, wybuchu gazu, przepięcia instalacji elektrycznej. Ubezpieczeniem można objąć również skutki akcji ratowniczej przeprowadzonej na przykład przez straż pożarną, która zgasi pożar, ale zaleje cały dom.

Ochronę ubezpieczeniową można rozszerzyć o ryzyko kradzieży i dewastacji. Co możesz ubezpieczyć? Zarówno budynek wraz ze wszystkimi instalacjami i wykończeniem, szyby jak również ruchomości domowe takie jak m. in. meble, sprzęt RTV, AGD, komputer, rowery czyli przedmioty codziennego użytku. Warto również pomyśleć o ubezpieczeniu OC w życiu prywatnym, zwłaszcza jeśli mieszkamy w bloku, gdzie zdarzają się zalania.

UBEZPIECZENIA
emerytalne

Dlaczego potrzebujemy oszczędzać na godziwą emeryturę? Wypłacana z nowego systemu emerytalnego emerytura będzie niższa od obecnych świadczeń. Przeciętnie będzie to ok. 50% dotychczasowych zarobków (I i II filar łącznie), podczas gdy w starym systemie było to 60-70 proc. Te różnice między emeryturą z systemu państwowego (czyli z ZUS i OFE), a dochodem uznawanym za niezbędny dla godziwego życia, można i trzeba wyrównać poprzez samodzielne zbudowanie kapitału.

To jaka będzie Twoja emerytura zależy w dużej mierze od Ciebie. Czy wiesz na jaką możesz liczyć emeryturę z ZUS i obowiązkowego obecnie OFE? ZUS wysyła do ubezpieczonych informacje o zgromadzonym kapitale oraz przybliżone wartości przyszłej emerytury. Dzięki temu ubezpieczeni nie tylko będą wiedzieć, na jaką emeryturę mogą już liczyć dzięki zebranym w ZUS składkom, ale także ile wyniesie ona dzięki kontynuowaniu pracy.

Powered by pi-ART Agencja

Copyrights © KDF 2016 | All Rights Reserved

Nowości z branży