Ubezpieczenia dla firm

UBEZPIECZENIA
DLA FIRM

NIE CZEKAJ – ochroń swój biznes przed poważnymi kłopotami!

Kompleksowe zabezpieczenie Firm. W ramach naszej działalności oferujemy Państwu kompleksowe ubezpieczenia firm, zarówno tych małych jak i dużych przedsiębiorstw. Dzisiejsze czasy obfitują bowiem w przeróżne niebezpieczeństwa, które w skrajnych przypadkach oznaczają poważne kłopoty dla Państwa firmy. Ubezpieczenie biznesu to więc nie tylko „dmuchanie na zimne” lecz także obowiązek każdego przedsiębiorcy, na którym spoczywa odpowiedzialność za firmę, pracowników oraz rodzinę.

UBEZPIECZENIA
grupowe

Ubezpieczenia grupowe to niezwykle dobra i tańsza alternatywa dla ubezpieczeń indywidualnych. Dzieje się tak, ponieważ zarówno koszty ubezpieczenia jak i ryzyko ubezpieczeniowe rozkłada się na ilość ubezpieczonych. Mówiąc krótko, im więcej ubezpieczonych tym ubezpieczenie jest tańsze lub korzystniejsze pod względem oferowanych świadczeń.

Dobrze skonfigurowane ubezpieczenie to dla pracodawcy także forma utrzymania pracowników w firmie i zapobiegnięcie rotacji – zmory pracodawców w dzisiejszych czasach. Do każdego ubezpieczenia można bowiem dodać element inwestycyjny, który odkłada się pracownikowi na osobnym koncie i ma on dostęp do niego po wcześniej ustalonym czasie (opisanym podczas spisywania umowy).

UBEZPIECZENIA
od zdarzeń losowych

Każdą firmę możemy ubezpieczyć od zdarzeń losowych takich jak pożar, powódź, zalanie, oraz od kradzieży, rabunku i dewastacji. Od zdarzeń losowych ubezpieczamy nieruchomości, maszyny i urządzenia, wyposażenie firmy, środki obrotowe.

Czy warto ? A kto nie słyszał o słynnym przysłowiu „Polak mądr po szkodzie”. W chwili gdy poświęcamy siebie dla budowania biznesu, gdy wkładamy w niego serce i przede wszystkim środki finansowe, niemądrym było by to stracić, ponieważ nie ubezpieczyliśmy swojego dobytku.

UBEZPIECZENIA OC
działalności gospodarczej

Można również ubezpieczyć OC związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej, oraz zawartymi kontraktami, wprowadzeniem produktu do obrotu na rynku, lub OC związaną z wadliwym wykonaniem zleceń.

Ubezpieczenia OC działalności gospodarczej dzielą się na obowiązkowe (na przykład dla Biur Rachunkowych oraz Doradców Podatkowych) oraz na dobrowolne (na przykład dla Przedszkoli, Lekarzy, Zakładów Fryzjerskich, Kosmetyczek itp.). W przypadku wystąpienia szkody wszelkie koszty pokrywa Zakład Ubezpieczeń (do wysokości ustalonej wcześniej sumy ubezpieczenia).

UBEZPIECZENIA
floty samochodowej

Ubezpieczenia flotowy samochodowej kierujemy do firm, które posiadają co najmniej pięć samochodów. Oferta dla takiego klienta przygotowywana jest zawsze indywidualnie. Na obniżenie składki za takie ubezpieczenie pojazdów ma wpływ przede wszystkim liczba posiadanych samochodów oraz szkodowość. W skład pakietu przeważnie wchodzą ubezpieczenie OC, AC, NNW, Assistance ADAC.

Czynniki, brane pod uwagę przy wyliczeniu stawki ubezpieczenia: Liczba pojazdów, szkodowość, wartość floty, rok produkcji, skład floty Zalety ubezpieczenia flotowego Ubezpieczenie transportu flotowego zapewnia firmie ochronę ubezpieczeniową na wypadek wystąpienia szkód związanych z ruchem pojazdów. Główną zaletą są niższe stawki niż w ubezpieczeniu indywidualnym. Stawki oraz warunki są kwotowane indywidualnie dla klienta co wiąże się również są dogodnymi formami oraz terminami płatności. Towarzystwa Ubezpieczeniowe gwarantują szybką likwidację szkód.

GWARANCJE
ubezpieczeniowe

Gwarancje ubezpieczeniowe stanowią korzystną formę zabezpieczeń i przyczyniają się do sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Zakład ubezpieczeń, w zamian za pobranie określonej składki, zobowiązuje się do zapłaty na rzecz beneficjenta określonej kwoty w przypadku nie wywiązania się wnioskodawcy z zobowiązania objętego gwarancją.

Rodzaje gwarancji: gwarancja zapłaty wadium, gwarancja należytego wykonania kontraktu, gwarancja usunięcia wad i usterek, gwarancja zwrotu zaliczki.

Powered by pi-ART Agencja

Copyrights © KDF 2016 | All Rights Reserved

Nowości z branży